Termeni și condiții de utilizare a siteului

Termenii și condițiile menționate mai jos constituie contract valabil și au valoare de contract încheiat între ULTRA CLINICĂ S.R.L. cu sediul în Arad, Aleea Ulise, Nr. 1, Bl. Y8A, Et. 6, Ap. 25, jud. Arad numit în continuatre OPERATOR și orice client care utilizează serviciile SITE-ului ultraclinica-arad.ro denumit în continuare SITEUL. Folosirea, incluzând vizualizarea SITE-ului, implică deplină acceptară termenilor și condițiilor menționate mai jos.

INTRODUCERE

Pentru folosirea în bune condițîi a SITEULUI, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Acest site este întreținut și administrat de societatea OPERATOR.

Administratorul SITE-ului, OPERATORUL, își asumă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi (termeni și condițîi), orice modificări ale SITE-ului (modificări de structura, de conținut precum și orice alte modificări), de a întrerupe orice activitate pe site sau arhivă din conținutul sitelui, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor SITE-ului. În acest sens, OPERATORUL nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, îmbunătățiri, up-grade-uri etc de orice fel. În cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informație pe care îl veți găși pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu în considerare informația găsită acolo. Accesând pagină “Termeni și condiții” puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al SITE-ului (incluzând, dar fără a se limita la: texte, imagini, logo-uri, butoane, elemente grafice, baze de date, orice alte date, scripturi, design web, programe etc) este proprietatea OPERATORUL și/sau a furnizorilor săi și/sau a partenerilor săi și este aparat de legile în vigoare pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea industrială și intelectuală.

Folosirea fără acordul scris explicit al OPERATOR-ului, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare. Orice reclamație și/sau problema legată de respectarea drepturilor de autor în legătură cu întreg conținutul SITE-ului pot fi semnalate printr-un email trimis pe adresa de Email.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR. CONFIDENȚIALITATEA

Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite de OPERATOR numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formule sunt necesare pentru contactul cu dumneavoastră. Ne obligăm să nu facem publice și/sau să nu vindem informațîi referitoare la datele personale ale clienților noștri fără acordul lor explicit. OPERATORUL nu vinde și nu oferă datele dumneavoastră personale nici unei terțe părți. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept, în cazul unei solicitări justificate a acestora, conform legilor în vigoare.

Nu tolerăm SPAM-ul și nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice). Orice utilizator care a furnizat explicit pe SITE adresa să de email poate opta că această să fie ștearsă din baza noastră de date.

OPERATORUL nu poate fi făcută responsabil pentru erorile survenite în urmă neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale de pe SITE. Va recomandăm să nu divulgati aceste informațîi nici unei terțe părți. OPERATORUL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit SITEUL.

OPERATORUL nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierderi de informațîi care ar putea fi cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit SITEUL și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul sau serverele, sau mailurile expediate de SITEUL nu conțîn viruși.

Datele/informațiile colectate prin intermediul formularelor completate, la crearea unui cont personal de utilizator vor putea fi utilizate de către OPERATORUL pentru întocmirea de statistici care vor putea fi folosite în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite utilizatorilor, cu respectarea legilor în vigoare.

COMPORTAMENTUL DE UTILIZATOR

OPERATORUL oferă utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarcă, de a modifică parțial, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor OPERATORULUI, fără acordul scris al acestuia. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifică conținutul SITE-ului nostru sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul nostru, va fi considerată o tentativă de fraudare a SITE-ului nostru și va face obiectul unei plângeri penale împotriva persoanelor care au încercat oricare din aceste acțiuni.

RESPONSABILITĂȚi PRIVIND SITE-UL ȘI PRODUSELE. GARANȚIA PRODUSELOR. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚIi

OPERATORUL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește prețuri, descrieri, caracteristici, dimensiuni, simboluri, imagini, texte sau orice alt conținut al SITE-ului. OPERATORUL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al SITE-ului este complet și corect. OPERATORUL nu poate fi făcută responsabilă și nici nu garantează, în nici un fel, pentru funcționarea SITE-ului, pentru informațiile și conținutul SITE-ului, nici pentru materialele sau produsele de pe site.

OPERATORUL nu este responsabilă și nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problema și/sau neajuns, directe sau indirecte, de orice natură, că urmare a folosirii serviciilor oferite.

RECLAMAȚII CĂTRE ANPC
Pentru a depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, va rugăm să accesați www.anpcnet.ro, unde puteți află cum se poate depune o reclamație, precum și datele de contact ale autorităților județene/naționale unde puteți depune reclamațiile.

PUBLICITATE ȘI LEGĂTURI CU ALTE SITE-URI, CODURI DE CONDUITĂ

Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii și/sau proprietarii SITE-ului nu sunt, sub nici o formă, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/înțelegere/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. OPERATORUL își rezervă dreptul de a trimite clienților/utilizatorilor săi diverse oferte privind produsele din site-ul SITEUL, propuneri de produse și servicii cadou oferite direct de OPERATORUL sau de partenerii acesteia. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

NOTIFICĂRI

Prin accesarea SITE-ului, utilizarea acestui site, sau trimiterea de mesaje (e-mail-uri) către/de la OPERATOR, comunicarea se realizează în sistem electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor pe cale electronică de la OPERATOR (mesaje, comunicări prin e-mail sau buletine informative-în cazul abonarii la acest serviciu). OPERATORUL își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului contract fără o notificare prealabilă a clienților/utilizatorilor.

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) SITE-ului, utilizatorul/clientul se declara de acord asupra faptului că Termenii și condițiile de utilizare de mai sus se completează cu legile române în vigoare. În cazul oricărei dispute care ar putea să apară între utilizator/client și OPERATOR și asociații/partenerii/afiliații săi, se va încerca mai întâi rezolvarea pe cale amiabilă, iar dacă această rezolvare nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța din localitatea unde își are sediul OPERATORUL.

FORȚă MAJORĂ

Forță majoră invocată și probate de una din părți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plata pentru serviciile prestate până la apariția ei – numai pe durata forței majore.

INDEPENDENȚA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com