Teste de hematologie

Home / Teste de hematologie
Teste de hematologie

Cele mai frecvente analize solicitate sunt hemoleucograma, timpul de protrombină/INR și timpul de tromboplastină parțial activat. În plus, față de aceste teste cu volum mare, departamentul efectuează o serie de analize specializate, cum ar fi electroforeză hemoglobinei, teste specializate de coagulare și examenul frotiului de sânge.

  •  Aparatura de ultima generație permite determinarea a 22 de parametri ai hemoleucogramei, inclusiv a numărului absolut și relativ de reticulocite;
  •  Aparat automat de citire a VSH-ului care folosește același vacuteiner utilizat pentru hemoleucogramă, reducând astfel cantitatea de sânge necesară;
  •  Analizor automat pentru determinarea testelor de coagulare de screening (timp de protrombină, fibrinogen, timp de tromboplastină parțial activat, timp de trombină, D-dimeri), cât și a testelor speciale (proteina C, proteina S liberă, antitrombină, lupus anticoagulant, rezistență la proteina C activată, etc);
  •  Morfologia celulelor sangvine este integrată cu valorile parametrilor hemoleucogramei, executarea și descrierea frotiurilor de sânge fiind realizata de personal medical calificat.